Leiderschapsstudio in de koelkast

Het onderstaande programma Leiderschapsstudio hebben we in de koelkast gezet. Niet omdat het programma niet goed was!
Zowel Cor en ik (in frank CS) als Magda zijn met heel veel andere projecten bezig, waardoor de Leiderschapsstudio niet de aandacht kreeg die het verdiende (zeker qua marketing).

Cor en ik (= frank CS) focussen nu op TeamLab, terwijl Magda internationaal aan het coachen is. Als er vraag naar de Leiderschapsstudio ontstaat kunnen we het dus zo ‘van de plank’ trekken.

Leiderschapsstudio voor (non-)profits

Enige tijd geleden werd ik benaderd door Magda Hoekman (InsideOut). Zij was co-facilitator bij het programma Transformational Leadership van Robert Gass, voor NGO’s. Zij vroeg mij: “merk jij ook dat bij maatschappelijk betrokken organisaties minder geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsontwikkeling van hun leiderschap?”

“Nogal logisch” dacht ik bij mezelf. “Die organisaties hebben verantwoording af te leggen over wat zij met hun geld doen, er zijn normen hoeveel ‘er aan de strijkstok‘ mag blijven hangen…”

leiderschap om een bewuste cultuur te creëren

Niet logisch dus. Juist in deze organisaties zijn leidinggevenden vaak doorgegroeid vanuit hun passie voor de goede zaak. Of het nou gaat om het redden van de wereld of om het vernieuwen van het onderwijs. Juist vanwege die passie voor de goede zaak rennen deze mensen maar door en verwachten zij dat iedereen die hetzelfde doel belangrijk vindt, dit ook op dezelfde manier wil bereiken. En dat de samenwerking dus vanzelf gaat. Zo werkt het jammer genoeg niet, vertelde deze week me een (ex-) medewerker van een goede-doelen-organisatie. Ze was me aan het overhalen om donateur te worden omdat ze nog steeds zeer geloofde in het doel. Tegelijk vertelde ze me dat de omgeving waarin ze gewerkt had zeer contraproductief was, dat er veel gedoe onderling was en dat er veel meer uit te halen was met een ander soort interne samenwerking. Voor die samenwerking heb je leiderschap nodig, leiderschap dat werkt aan het bewust creëren van een onderlinge cultuur van groei en vooruitgang, van openheid en luisteren naar elkaar.

kwaliteit van leidinggeven groeit niet vanzelf mee

Dat is wat non-profits kunnen leren van de commerciële sector. Ook daar is het van oudsher zo dat je doorgroeit. Op een gegeven moment ben je de beste chauffeur van de groep en dan ga je leiding geven aan de chauffeurs, kom je bij de planning terecht en even later vind je jezelf terug als manager operations. Maar omdat commerciële bedrijven zich laten leiden door hun effectiviteit (winst) kijken ze vaker naar wat wél werkt en wat niet werkt. Dan zien ze dat de kwaliteit van leidinggeven niet vanzelf meegroeit met de functietitel of salarisschaal. Die bedrijven gaan dan ‘investeren’ in hun mensen door ze verder op te leiden, onder andere in hun managementvaardigheden. Gewoon, omdat dat iets oplevert.

Dat is waar Magda me over aansprak. Vanuit frank doen wij veel aan team- en management-development. Dus brengen wij onze ervaring in trainings- en coachvaardigheden samen in een leiderschapsprogramma, oorspronkelijk speciaal voor non-profit organisaties. Dat hebben we gedaan in de Leiderschapsstudio. Omdat ook wij de wereld willen verbeteren… 🙂

Als je meer wilt weten ga dan naar de Leiderschapsstudio. Daar kun je ook een online masterclass downloaden. Of bel/mail één van ons. Wij spreken je graag!

Basisopleiding Mindfulness

En weer een certificaat er bij; de basisopleiding Mindfulness trainer. Of ik door wil gaan om aparte mindfulness trainingen te geven weet ik nog niet, maar elementen zal ik zeker in andere programma’s gebruiken (zoals ik eigenlijk ook al doe…)